đàm phán trong mua bán nhà đất

Bạn có nên dùng kỹ năng đàm phán trong mua bán nhà đất hay không? Tại sao?

Kỹ năng quan trọng nhất trong đàm phán mua bán nhà đất là kiên nhẫn, lắng nghe, và cần một chút nhường nhịn, chấp nhận