công chứng giấy bán nhà

Hướng dẫn làm thủ tục công chứng mua bán nhà

Thời gian công chứng thường là trong ngày (khoảng từ 1-2h còn tuỳ theo số lượng người công chứng tại phòng công chứng thời điểm