có nên áp dụng kỹ năng đàm phán vào môi giới bất động sản không

Môi giới bất động sản có nên áp dụng kỹ năng đàm phán vào công việc hay không?

Bạn nên cho KH xem một bản hợp đồng với mẫu in sẵn. VD: “Hợp đồng mua bán tiêu chuẩn” thì nghiễm nhiên, KH sẽ