chuyển nhượng nhà đất

Hướng dẫn thủ tục công chứng giấy tờ mua bán nhà đất một cách an toàn nhất

Nếu người yêu cầu công chứng có yêu cầu ký hợp đồng ngoài trụ sở Văn phòng Công chứng thì ghi vào phiếu yêu cầu