Những hướng dẫn thủ tục công chứng giấy tờ mua bán nhà đất hiệu quả là gì?

Nhân viên công chứng tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra thông tin đã nhận và những điều kiện yêu cầu công chứng, nếu thấy đủ tiêu chuẩn công chứng thì sẽ nhận hồ sơ, nếu thiếu sẽ yêu cầu khách hàng bổ sung. Còn nếu không thể công chứng vì thiếu quá nhiều so với luật định thì họ sẽ từ chối nhận công chứng.

Phạm vi công chứng hợp đồng các giao dịch về

Phạm vi của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng cho những hợp đồng BĐS hoặc liên quan tới BĐS ở cấp độ tỉnh, huyên, thành phố trực thuộc trung ương nơi mà tổ chức, cơ quan công chứng đó có trụ sở, trừ công chứng di chúc, văn bản không nhận di sản là BĐS và giấy ủy quyền có liên quan đến việc thi hành các quyền đối với BĐS.
Như thế đối với HĐ mua bán và chuyển nhượng đất đai, nhà ở thì phải công chứng tại đơn vị công chứng trong phạm vi tỉnh, huyện nói có giao dịch BĐS.

Kết quả hình ảnh cho hướng dẫn bán nhà

Trình tự

– Bước 1 : Khách hàng muốn công chứng tập hợp tất cả các giấy tờ theo sự hướng dẫn rồi đưa cho nhân viên công chứng tiếp nhận hồ sơ ( Bản phô tô và bản gốc để họ đối chiếu ); Hồ sơ photo có thể nộp trực tiếp hoặc gửi fax hoặc qua email hoặc có thể kiến nghị nhận hồ sơ, tư vấn tại nhà

– Bước 2: Nhân viên công chứng tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra thông tin đã nhận và những điều kiện yêu cầu công chứng, nếu thấy đủ tiêu chuẩn công chứng thì sẽ nhận hồ sơ, nếu thiếu sẽ yêu cầu khách hàng bổ sung. Còn nếu không thể công chứng vì thiếu quá nhiều so với luật định thì họ sẽ từ chối nhận công chứng.

– Bước 3: Sau khi đã tiếp nhận đủ hồ sơ, chuyên viên nghiệp vụ sẽ tiến hành biên soạn HĐ giao dịch ( Trong khoảng 30 – 45 phút ). Hợp đồng giao dịch sau khi biên soạn sẽ được đưa sang công chứng viên kiểm tra nội dung, rà soát lại lại nội dung và chuyển cho 2 bên đọc lại.

– Bước 4: Đôi bên sau khi đã đọc kỹ nội dung hợp đồng, nếu không có thắc mắc gì thì sẽ tiến hành ký và điểm chỉ theo hướng dẫn của công chứng viên. Họ sẽ ký sau đó để chuyển sang nhân viên đóng dấu, lưu và trả hồ sơ.

– Bước 5: Nhận hợp đồng, giao dịch công chứng tại quầy thu hồ sơ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *